Close

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

BOKSYT SUROWY – stosowany w celu odsiarczenia surówki oraz ochrony wymurówki ogniotrwałej pieca poprzez zmianę otoczenia z kwasowego na zasadowe. Granulacja zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Najczęściej stosowane granulacje to 0-10 oraz 0-100 mm.
WAPNO DOLOMITOWE – stosowane w celu odsiarczenia surówki oraz ochrony wymurówki ogniotrwałej pieca. Granulacja zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Najczęściej stosowana granulacja to 20-60 mm.
boksyt